O nás

 

 

 

Začalo to všechno ve škole - univerzitě třetího věku. Mnohým z nás chyběl kontakt s dalšími spolužáky, a tak jsme zůstavali "po škole". Scházeli jsme se v restauracích, cukrárně, ve škole, připravovali akce nejen pro naše vrstevníky, ale také pro ostatní občany Bruntálu. 
Proto jsme hledali prostory k naší klubové činnosti, plánování akcí a různým jiným aktivitám. 
Požádali jsme tedy oficiálně Radu města Bruntálu o užívání nových prostor a naší žádosti bylo vyhověno. Poprvé jsme se sešli 14. března 2016. Od tohoto data se scházíme v pondělí od 10 do 12 hodin a ve středu od 16 do 19 hodin. 

 

 

Postupně budeme fotografie seniorů doplňovat.